Korn

Detaljerede oplysninger om politikken for markedsintervention, handelsforanstaltninger og beskyttelse af landbrugerne og landbrugssektoren.

Rice

Oplysninger om handel og markeder, herunder balancer, præsentationer og faktablade.

Oliefrø og proteinafgrøder

Oplysninger om priser, produktion, balancer, markeder og udvikling af planteproteiner i EU.

Sukker

Politik, produktionskvoter, priser, international handel og markedsoplysninger.

Olivenolie

Yderligere oplysninger om produktion af olivenolie, producenter i EU, retsgrundlag, markedsovervågning og komitéer.

Vin

Støtte til og beskyttelse af EU's vinavlere, vinproducenter, forhandlere og forbrugere gennem politik, lovgivning, mærkning, handelsforanstaltninger og markedsovervågning

Aromatiseret vin

Oplysninger om klassificering, politik, retsgrundlag og udvalg for og i forbindelse med aromatiseret vin i EU.

Spiritus

Detaljerede oplysninger vedrørende handel med spiritus, geografiske betegnelser, retsgrundlag og udvalg.

Humle

Detaljerede oplysninger vedrørende humle, handel i udlandet, retsgrundlag og udvalg for humle.

Bomuld

Detaljerede oplysninger om udviklingen i EU's bomuldspolitik, retsgrundlag, markedssituationen og målrettet bomuldsundersøgelse.

Tobak

Detaljerede oplysninger om producenter og produktion af tobak i EU, retsgrundlag og relevante udvalg.

Hemp

An overview of hemp production in the EU, its different industrial uses, applicable legal rules and support available under the CAP