Obiloviny

Podrobné informace týkající se intervencí na trhu, obchodních opatření a ochrany zemědělců a zemědělského odvětví.

Rýže

Informace o obchodu a trzích, včetně rozvah, prezentací a přehledů.

Olejniny a bílkovinné plodiny

Informace o cenách, produkci, rozvahách, trzích a vývoji rostlinných bílkovin v EU.

Cukr

Politika, výrobní kvóty, ceny, mezinárodní obchod a informace o trhu.

Olivový olej

Podrobné informace týkající se produkce olivového oleje a jeho výrobců v EU, souvisejících právních předpisů, kontroly trhu a na tuto oblast zaměřených výborů.

Víno

Podpora a ochrana pěstitelů révy vinné, výrobců vína, obchodníků a spotřebitelů v EU prostřednictvím politiky, právních předpisů, pravidel označování, obchodních opatření a sledování trhu

Aromatizované víno

Informace o klasifikaci, politice, právních základech a výborech týkajících se aromatizovaného vína z EU.

Lihoviny

Podrobné informace o obchodu, zeměpisných označeních, právních předpisech a výborech v odvětví lihovin.

Chmel

Podrobné informace týkající se produkce chmele a zahraničního obchodu, právních základů a výborů relevantních pro toto odvětví

Bavlna

Podrobné informace o vývoji politiky EU v odvětví bavlny, právních základech, situaci na trhu a studiích týkající se odvětví bavlny.

Tabák

Podrobné informace o producentech a produkci tabáku v EU, právním základu a příslušných výborech.

Hemp

An overview of hemp production in the EU, its different industrial uses, applicable legal rules and support available under the CAP