Prehľad

Alkoholické nápoje sa vyrábajú vo všetkých krajinách EÚ na domácu spotrebu i vývoz. Tento sektor je hlboko zakorenený v európskej kultúre a tradícii, o čom svedčí 47 kategórií alkoholických nápojov regulovaných na úrovni EÚ (napr. rum, whiskey, brandy, vodka) a približne 240 zemepisných označení (napr. Madeira Rum, Irish Whiskey, Cognac, Polska Wódka).

Vývozom v hodnote 12 miliárd EUR v roku 2018 prispel sektor alkoholických nápojov, ku kladnej obchodnej bilancii EÚ takmer 10 miliardami EUR. Predaj v rámci EÚ priniesol približne 22,4 miliardy EUR na spotrebných daniach a DPH a priamo sa podieľal na vytvorení zhruba 1 milión pracovných miest v oblasti výroby a predaja.

Politika

EÚ síce nepodporuje výrobu liehovín, ale poskytuje jednotný legislatívny rámec pre ich výrobu a označovanie a pre ochranu zemepisných označení.

Právne základy

Pravidlá výroby a označovania liehovín sú stanovené v nariadení EÚ č. 110/2008 a vykonávacom nariadení EÚ č. 716/2013. Vymedzujú pojem „alkoholický nápoj“ a 47 kategórií liehovín povolených v EÚ, stanovujú podrobné pravidlá ich výroby, popisu, prezentácie a označovania a pravidlá ich používania pri výrobe o označovaní iných potravín. Rovnako sa v nich stanovuje, aký alkohol sa môže používať na výrobu liehovín a iných alkoholických nápojov.

Ustanovenia o výrobe a označovaní uvedené vo vyššie spomenutých nariadeniach sa od 25. mája 2021 zrušia a nahradia sa ustanoveniami nariadenia EÚ 787/2019.

Aktuálne pravidlá týkajúce sa zemepisných označení v sektore liehovín sú stanovené v nariadení EÚ 787/2019 (platné od 8. júna 2019) a vykonávacom nariadení EÚ č. 716/2013. V súčasnosti sa pripravujú konkrétne delegované a vykonávacie predpisy Európskej komisie o zemepisných označeniach liehovín. Nahradia sa nimi pravidlá týkajúce sa zemepisných označení, ktoré sa nachádzajú v nariadení EÚ č. 716/2013.

Výbory

Aby sa zaručilo, že Komisia plní svoju úlohu prijímať vykonávacie akty pod dohľadom členských štátov EÚ, existujú rozličné výbory, ktoré sa na tento účel pravidelne stretávajú. Ich členmi sú predstavitelia vlád a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor a skupina odborníkov pre liehoviny rokuje o otázkach ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg v oblasti liehovín pomáha Európskej komisii viesť pravidelný dialóg so zúčastnenými stranami o všetkých otázkach týkajúcich sa sektora liehovín.

Aktuality