Pārskats

Stipros alkoholiskos dzērienus ražo visās ES valstīs gan vietējam patēriņam, gan eksportam. ES līmenī reglamentētās 47 stipro alkoholisko dzērienu kategorijas (piemēram, rums, viskijs, brendijs, degvīns) un aptuveni 240 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (piemēram, “Madeira Rum”, “Irish Whiskey”, “Cognac”, “Polish Vodka”) skaidri liecina, ka nozare dziļi sakņojas Eiropas kultūrā un tradīcijās.

Stipro alkoholiskie dzērienu eksports 2018. gadā sasniedza teju 12 miljardus eiro, veidojot gandrīz 10 miljardus eiro pozitīvajā ES tirdzniecības bilancē. ES iekšējā pārdošanā tie ienes aptuveni 22,4 miljardus eiro akcīzes nodokļos un PVN un nodrošina aptuveni 1 miljonu tiešo darbvietu ražošanā un pārdošanā.

Rīcībpolitika

ES nesniedz atbalstu stipro alkoholisko dzērienu ražošanai, bet nodrošina vienotu tiesisko regulējumu, kas reglamentē šādu produktu ražošanu un marķēšanu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

Juridiskais pamats

Noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ražošanu un marķēšanu ir izklāstīti ES Regulā Nr. 110/2008 un ES Īstenošanas regulā Nr. 716/2013. Šajās regulās ir sniegta stiprā alkoholiskā dzēriena definīcija un noteiktas 47 ES atļauto stipro alkoholisko dzērienu kategorijas, izklāstīti detalizēti noteikumi par to ražošanu, aprakstu, noformējumu un marķējumu, kā arī par to izmantošanu citu pārtikas produktu ražošanā un šādu produktu marķēšanu. Tajās ir arī noteikts, kādu spirtu var izmantot stipro alkoholisko dzērienu un jebkuru citu alkoholisko dzērienu ražošanā.

Iepriekš minētajās regulās ietvertie ražošanas un marķēšanas noteikumi 2021. gada 25. maijā tiks atcelti un aizstāti ar noteikumiem, kas noteikti ES Regulā 787/2019.

Pašlaik piemērojamie noteikumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN) stipro alkoholisko dzērienu nozarē ir noteikti ES Regulā 787/2019 (piemēro no 2019. gada 8. jūnija) un ES Īstenošanas regulā Nr. 716/2013. Patlaban sagatavošanā ir Eiropas Komisijas deleģētās un īstenošanas regulas par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Tās aizstās ES Regulā Nr. 716/2013 iekļautos ĢIN noteikumus.

Komitejas

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Komisijas atbildība par īstenošanas un deleģēto aktu pieņemšanu tiek īstenota ES valstu kontrolē, regulāri tiekas dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis.

Komiteja un ekspertu grupa stipro alkoholisko dzērienu jautājumos apspriež tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa, kas nodarbojas ar stipro alkoholisko dzērienu jautājumiem, palīdz uzturēt regulāru Eiropas Komisijas un ieinteresēto personu dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar stipro alkoholisko dzērienu nozari.

Jaunumi