Olívaolaj az EU-ban

Az Európai Unió az olívaolaj vezető termelője, fogyasztója és exportőre világszinten.

Az világ olívaolaj-termelésének körülbelül 67%-a az uniós termelőkhöz köthető. Az Európai Unióban mintegy négymillió hektárnyi területen – elsősorban a földközi-tengeri országokban – találhatók olajfa-ültetvények, amelyeken vegyesen folytatnak hagyományos, intenzív, illetve szuperintenzív gazdálkodást.

Az EU-ban Olaszország és Spanyolország a legnagyobb olívaolaj-fogyasztók: az éves fogyasztás mindkét országban eléri az 500 000 tonnát. Az egy főre jutó felhasználásban pedig Görögország jár az élen, fejenként évi 12 kg-mal. Az EU a világszintű fogyasztás mintegy 53%-át adja.

Az olívaolajoknak és az olívapogácsa-olajoknak nyolc különböző kategóriája létezik:

 • extra szűz olívaolaj,
 • szűz olívaolaj,
 • szűz lampante olívaolaj,
 • finomított olívaolaj,
 • finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolaj,
 • olívapogácsa-olaj,
 • nyers olívapogácsa-olaj,
 • finomított olívapogácsa-olaj.

Nem minden kategória értékesíthető a fogyasztóknak; csak extra szűz olívaolajat, szűz olívaolajat, finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolajat, valamint olívapogácsa-olajat lehet vásárolni közvetlenül kiskereskedőtől.

Az Európai Bizottság tájékoztatót adott ki, amely további részleteket tartalmaz az olívaolaj kategóriáiról, jellemzőiről és termeléséről.

LetöltésPDF - 4.3 MB

A piaci helyzet

A kereskedelem terén az uniós kivitel a világ olívaolaj-exportjának mintegy 65%-át teszi ki. Az uniós olívaolaj-export fő célországai az Egyesült Államok, Brazília és Japán.

Az EU-ban az olívaolajpiac átfogó ellenőrzés alatt áll annak érdekében, hogy az olívaolaj piacára vonatkozó adatok széles skálája álljon rendelkezésre, beleértve az árakat, a mérlegeket, a termelési és kereskedelmi adatokat, valamint a tunéziai olívaolaj behozatali kvótájára vonatkozó információkat.

Forgalmazási előírások

Az uniós forgalmazási előírások biztosítják a piac szabványosított és megfelelő minőségű mezőgazdasági termékekkel való ellátását a fogyasztói elvárások kielégítése, a kereskedelem megkönnyítése és az uniós termelők számára egyenlő versenyfeltételek biztosítása céljából. Az olívaolajra vonatkozó uniós jogszabályok meghatározzák az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok különböző kategóriáit, valamint a tagállami ellenőrző hatóságok által alkalmazandó releváns elemzési módszereket, továbbá szabályokat állapítanak meg a címkézésre és a csomagolásra vonatkozóan.

Olívaolaj-kategóriák

Ahhoz, hogy egy olívaolaj bizonyos kategóriában forgalmazható legyen, jellemzőinek meg kell felelniük az uniós szabályok által az adott kategóriára megállapított határértékeknek. Ennek biztosítása a gazdasági szereplők és az uniós tagállamok felelőssége.

Az olívaolajok különböző kategóriáit minőségi paraméterek szerint osztályozzák, a következőkhöz kapcsolódóan:

 • fizikai-kémiai jellemzők, mint a savasság, a peroxidszám, a zsírsavtartalom és a szterinösszetétel;
 • érzékszervi (organoleptikus) jellemzők, például a gyümölcsösség vagy az érzékszervi hibák hiánya.

Szűz olívaolajok

A szűz olívaolajoknak három különböző kategóriája van.

 • Az extra szűz olívaolaj a legjobb minőségű kategória. Érzékszervi szempontból hibátlan, ezenfelül gyümölcsös. Savassága nem haladhatja meg a 0,8%-ot.
 • A szűz olívaolaj mutathat, de csak kis mértékben érzékszervi hibát. Savassága nem haladhatja meg a 2%-ot.
 • A lampante olívaolaj egy gyengébb minőségű szűz olívaolaj, melynek savassága meghaladja a 2%-ot, nem rendelkezik gyümölcsös jellemzőkkel, és jelentős érzékszervi hibái vannak. A lampante olívaolajat nem kiskereskedelmi forgalomba hozatalra szánják: finomítják vagy ipari célokra használják.

Egyéb olívaolaj-kategóriák

Az olívaolajok alábbi kategóriái nem szűz olívaolajok:

 • A finomított olívaolaj a hibás szűz olívaolaj (például a lampante olívaolaj) finomítása után nyert termék. Ezt az olívaolajat sem kiskereskedelmi forgalomba hozatalra szánják. Savassága legfeljebb 0,3%.
 • A finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolaj a finomított olívaolajnak az extra szűz és/vagy szűz olívaolajjal való elegyítéséből származó olaj. Savassága legfeljebb 1%.
 • Nyers olívapogácsa-olaj: az olívapogácsa az olajnak az olívabogyóból történő kivonása után visszamarat maradékpaszta. Az ebből nyert olajat nevezik nyers olívapogácsa-olajnak.
 • Finomított olívapogácsa-olaj: a nyers olívapogácsa-olaj finomítható és szűz olívaolajjal keverhető. Az ebből a keverékből nyert olajat nevezik finomított olívapogácsa-olajnak. Savassága legfeljebb 1%.

Megfelelőségi ellenőrzések

A jogi keret értelmében az uniós országok kötelesek évente az országukban forgalmazott olívaolaj mennyiségével arányos minimális számú ellenőrzést végezni az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra vonatkozó forgalmazási előírások betartásának biztosítása érdekében. Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a címkézés és a csomagolás megfelel-e a jogi követelményeknek, továbbá hogy az olajkategória megfelel-e a bejelentett kategóriának.

A Bizottság által finanszírozott, az uniós olívaolaj-ágazatban a megfelelőségi ellenőrzések végrehajtásáról szóló tanulmányt 2019 októberében tették közzé.

A címkézés ellenőrzése

A címkézés ellenőrzése biztosítja, hogy a megjelölés vagy a kereskedelmi név, amely alatt az utóbbi a fogyasztó számára értékesíthető, megfeleljen az 1308/2013/EU rendeletben (VII. melléklet, VIII. rész) és a 29/2012/EU végrehajtási rendeletben meghatározott egyedi szabályoknak.

A választható címkézési követelményekre vonatkozó szabályok például a következők feltüntetésére vonatkoznak: „első hidegsajtolásból nyert”, „hideg extrakciós”, az extra szűz és szűz olívaolajok ízére és/vagy illatára utaló érzékszervi tulajdonságok és a betakarítás éve (29/2012/EU végrehajtási rendelet).

Kategóriák és osztályok

A 2568/91/EGK bizottsági rendelet meghatározza az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok jellemzőit és a vonatkozó elemzési módszereket. Ez a rendelet meghatározza az olívaolaj és az olívapogácsa-olaj minden egyes kategóriájára a vonatkozó minőségi és tisztasági paraméterek határértékeit. Meghatározza továbbá azokat az elemzési módszereket, amelyeket az olaj bejelentett kategóriájának való megfelelés értékelésekor kell alkalmazni. Az e jellemzőknek való megfelelés ellenőrzése az illetékes nemzeti hatóságok által végzett megfelelőségi ellenőrzéseken keresztül történik.

A rendelet szabályokat és módszereket állapít meg a termékek mintavételére, valamint a minőségi és tisztasági paraméterek meghatározására. A szűz olívaolajok érzékszervi jellemzőit az uniós országok által jóváhagyott kóstolói csoportok ellenőrizik.

Egyéb típusú ellenőrzések

Az olívaolaj-ágazatra jellemző ellenőrzések mellett az uniós országoknak biztosítaniuk kell az egyéb jogi követelmények betartását is. Az általános élelmiszerjog az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára kiterjed. Az általános jelölési szabályok biztosítják, hogy a fogyasztókat ne téveszthessék meg az olajok jellemzői (összetétel, minőség, eredet, kategória, előállítási mód) tekintetében, továbbá hogy az olívaolaj jelölése összhangban legyen az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott általános élelmiszer-jelölési szabályokkal.

Nemzetközi szervezetek

Nemzetközi Olívatanács

Az EU tagja a Nemzetközi Olívatanácsnak, amely az olívaolaj és az étkezési olajbogyó területéhez kapcsolódó nemzetközi kormányközi szervezet. A Nemzetközi Olívatanácsot 1959-ben Madridban (Spanyolország) hozták létre.

Jelenlegi tagjai közé az olívaolaj és az étkezési olajbogyó vezető nemzetközi termelői és exportőrei tartoznak. A Nemzetközi Olívatanács tagjai adják a világ olajbogyó-termelésének 94%-át (amelynek közel 72%-át az EU-beli termelés teszi ki).

Codex Alimentarius

A Codex Alimentarius Főbizottság élelmiszerszabványokat dolgoz ki és fogad el, amelyek referenciaként szolgálnak a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem számára.

Az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra külön szabvány (CX-33-1981) vonatkozik, amely a leírásra, az alapvető összetételre és a minőségi tényezőkre, a címkézési szabályokra, valamint az elemzési és mintavételi módszerekre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

A szabvány jelenleg felülvizsgálat alatt áll azzal a céllal, hogy a meglévő nemzeti szabványokat összehangolja a Codex-szabványokkal.

Bizottságok és szakértői csoportok

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeresen ülésezik, hogy megvitasson olyan kérdéseket, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem. A bizottság ezenfelül segíti a Bizottságot a végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor.

A civil párbeszédért felelős csoport és a kertészettel, olajbogyóval és szeszes italokkal foglalkozó munkacsoport lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy rendszeres párbeszédet tartson fenn az érdekelt felekkel az olajbogyó-ágazathoz kapcsolódó valamennyi kérdésben.

A mezőgazdasági piacokkal foglalkozó szakértői csoport olívaolaj-kémiai szakemberekből álló alcsoportja segíti a Bizottságot a jogszabályok kidolgozásában, valamint az olívaolajjal kapcsolatos kémiai kérdésekre és szabványosításra vonatkozó szakpolitika meghatározásában. Az alcsoportot a nemzeti közigazgatási szervek képviselői és a Bizottság által személyes minőségükben kinevezett szakértők alkotják.

Az olívaolajra vonatkozó jogszabályok

Az olívaolajra vonatkozó jogalapok közé tartoznak az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról, az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok jellemzőiről, a termelői szervezetekről, a támogatási programokról, a magántárolásról és az árakra vonatkozó értesítésekről szóló jogszabályok.

Forgalmazási előírások

Az uniós jogszabályok az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra vonatkozó forgalmazási előírásokat szabályozzák.

 • Az 1308/2013/EU rendelet létrehozza a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését.
 • A 29/2012/EU végrehajtási rendelet az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokkal foglalkozik. Ez a rendelet különösen az olívaolaj csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályokat ír elő (kötelező és választható követelmények).
 • A 2568/91/EGK bizottsági rendelet meghatározza az egyes kategóriákra alkalmazandó egyedi jellemzőket. Az e jellemzőknek való megfelelést egyedi elemzési módszerek alkalmazásával kell megállapítani. Ez a rendelet a tagállami ellenőrző hatóságokra vonatkozó ellenőrzési követelményeket is meghatározza.

Biotermékek

A biogazdálkodásra vonatkozó jogszabályok az ökológiai termelés valamennyi területét szabályozzák, és számos alapelvet megfogalmaznak, például a GMO-k használatának tiltásán, valamint a gyomirtó szerek és a növényvédő szerek használatának korlátozásán.

Földrajzi jelzések

Az olívaolaj-termelők a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet értelmében a nyilvántartásba vételüket kérhetik annak érdekében, hogy termékeiket oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel láthassák el.

Magántárolás

Az 1333/2013/EU végrehajtási rendelet meghatározza a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségeket.

A 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza a bizonyos mezőgazdasági termékek magántárolási támogatására vonatkozó közös szabályokat.

Miután uniós szinten jelentős készletek halmozódtak fel, és több egymást követő évben jó volt a termés – és emiatt felborult az egyensúly a kereslet és a kínálat között, és csökkentek az árak –, az Európai Bizottság az olívaolaj magántárolási támogatását hagyta jóvá a piac stabilizálása és az árak növelése érdekében. Ez a támogatás négy pályázati eljárás során alkalmazásra került, melyek közül az első 2019 novemberében volt, az utolsó pedig 2020 februárjában zárult le.

Támogatási programok

A 611/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programokat.

A 615/2014/EU végrehajtási rendelet megállapítja az olívaolaj- és az étkezésiolajbogyó-ágazat támogatásához kapcsolódó munkaprogramokra vonatkozó részletes szabályokat.

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 1 MB