Oċeani

Informazzjoni dwar oċeani sostenibbli

Sajd

Regoli dwar l-aċċess għall-ilmijiet u l-kapaċità tas-sajd, l-użu tal-bastimenti u t-tagħmir tas-sajd.

Kwoti tas-sajd

Regoli dwar il-limiti ta’ qbid u l-kwoti nazzjonali.

Sajd illegali

Regoli u azzjonijiet għall-ġlieda kontra s-sajd illegali.

L-Akkwakultura

Politiki u prijoritajiet għal akkwakultura tal-UE li tkun vijabbli mil-lat ambjentali u ekonomiku.

Fatti u Figuri

Informazzjoni u statistika dwar is-swieq, l-impjiegi, il-konsum u l-kummerċ fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura tal-UE

Blue economy

The sustainable blue economy creates growth and jobs. It also helps us fight climate change, restore biodiversity and use marine resources responsibly

International ocean governance

Discover how the EU contributes to the healthy and productive management of the Worlds Oceans for the benefit of the current and future generations.