Valtameret

Tietoa valtamerten kestävyydestä

Kalastus

Vesialueille pääsyä ja kalastuskapasiteettia sekä kalastusalusten käyttöä ja laitteita koskevat säännöt.

Kalastuskiintiöt

Saalisrajoituksia ja kansallisia kiintiöitä koskevat säännöt.

Laiton kalastus

Laittoman kalastuksen torjuntaa koskevat säännöt ja toimenpiteet.

Vesiviljely

Ympäristön kannalta kestävän ja taloudellisesti kannattavan vesiviljelyn kehittämiseen liittyvät politiikat ja painopisteet

Perustietoja ja tilastoja

Tietoja ja tilastoja EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoista, alan työllisyydestä, kulutuksesta ja kaupasta.

Blue economy

The sustainable blue economy creates growth and jobs. It also helps us fight climate change, restore biodiversity and use marine resources responsibly

International ocean governance

Discover how the EU contributes to the healthy and productive management of the Worlds Oceans for the benefit of the current and future generations.