Den gemensamma jordbrukspolitiken

Ett partnerskap mellan jordbruket och samhället i EU som ger oss ett stabilt utbud av bra mat till rimliga priser, skäliga inkomster för bönderna och en levande landsbygd.

Den gemensamma fiskeripolitiken

Dokument och information om den gemensamma fiskeripolitiken och dess viktigaste politikområden.

Framtiden för EU:s livsmedelssäkerhet

Analys av EU:s insatser, utmaningar för regelverket och risker i det europeiska livsmedelssystemet.

Allmän livsmedellagstiftning

Den allmänna livsmedellagstiftningen, krav och förfaranden när det gäller livsmedels- och fodersäkerhet samt systemet för snabb varning för livsmedel och foder.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy