Skupna kmetijska politika

Partnerstvo med kmetijstvom in družbo EU, da bi zagotovili stabilno oskrbo s hrano po dostopnih cenah, zaščitili prihodek kmetov in ohranili vitalnost podeželskih območij.

Skupna ribiška politika

Podrobnosti in glavna področja skupne ribiške politike, ključni dokumenti.

Prihodnost varnosti hrane v EU

Analiza politik EU na področju varnosti hrane, izzivi za pravila EU in tveganja za evropski sistem preskrbe s hrano.

Splošna živilska zakonodaja

Splošna živilska zakonodaja, zahteve in postopki za varnost hrane in krme, sistem hitrega obveščanja za živila in krmo.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy