Skupna kmetijska politika

Partnerstvo med kmetijstvom in družbo EU, da bi zagotovili stabilno oskrbo s hrano po dostopnih cenah, zaščitili prihodek kmetov in ohranili vitalnost podeželskih območij.

Skupna ribiška politika

Podrobnosti in glavna področja skupne ribiške politike, ključni dokumenti.

Prihodnost varnosti hrane v EU

Analiza politik EU na področju varnosti hrane, izzivi za pravila EU in tveganja za evropski sistem preskrbe s hrano.

Splošna živilska zakonodaja

Splošna živilska zakonodaja, zahteve in postopki za varnost hrane in krme, sistem hitrega obveščanja za živila in krmo.