Spoločná poľnohospodárska politika

Partnerstvo medzi európskym poľnohospodárstvom a spoločnosťou, ktorého cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky cenovo dostupných potravín, zaistiť príjem pre poľnohospodárov a zachovať živé vidiecke oblasti.

Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva

Podrobnosti a hlavné oblasti politiky týkajúce sa spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, kľúčové dokumenty.

Budúcnosť bezpečnosti potravín v EÚ

Analýza politík EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, výzvy týkajúce sa pravidiel EÚ a riziká v európskom potravinovom systéme.

Všeobecné potravinové právo

Nariadenie o všeobecnom potravinovom práve, požiadavky a postupy týkajúce sa bezpečnosti potravín a krmív, systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy