Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Een partnerschap tussen de Europese landbouw en de samenleving met het oog op een stabiele aanvoer van betaalbaar voedsel, een billijk inkomen voor de boeren en levendige plattelandsgebieden.

Gemeenschappelijk visserijbeleid

Bijzonderheden en belangrijkste beleidsterreinen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, belangrijke documenten.

De toekomst van de voedselveiligheid in de EU

Analyse van het EU-beleid voor voedselveiligheid, regelgevingsproblematiek en risico's voor de voedselketen.

Algemene levensmiddelenwetgeving

Algemene levensmiddelenwetgeving, voorschriften en procedures voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeder.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy