Kopējā lauksaimniecības politika

ES lauksaimniecības un sabiedrības partnerība, kuras mērķis ir nodrošināt stabilu apgādi ar pārtiku par pieņemamām cenām, pasargāt lauksaimnieku ienākumus un uzturēt rosīgus lauku apvidus.

Kopējā zivsaimniecības politika

Kopējās zivsaimniecības politikas apraksts un tās galvenās jomas, svarīgākie dokumenti.

ES pārtikas nekaitīguma nodrošināšana nākotnē

ES pārtikas nekaitīguma politikas analīze un problēmas, kas apgrūtina ES noteikumu īstenošanu. Riski ES pārtikas apgādes sistēmā.

Pārtikas vispārīgais regulējums

Pārtikas vispārīgais regulējums, pārtikas un barības nekaitīguma prasības un procedūras, ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā.