Zajednička poljoprivredna politika

Partnerstvo između poljoprivrede i društva EU-a kako bi se osigurala stabilna opskrba hranom po pristupačnim cijenama, poljoprivrednicima osigurao prihod te sačuvala dinamičnost ruralnih područja.

Zajednička ribarstvena politika

Pojedinosti i glavna područja aktivnosti zajedničke ribarstvene politike, ključni dokumenti.

Budućnost sigurnosti hrane u EU-u

Analiza politika EU-a u području sigurnosti hrane, izazovi za propise EU-a i rizici u europskom prehrambenom sustavu.

Opći propisi o hrani

Opći propisi o hrani, zahtjevi i postupci koji se odnose na sigurnost hrane za ljude i hrane za životinje, sustav brzog uzbunjivanja za hranu za ljude i hranu za životinje.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy