An comhbheartas talmhaíochta

Comhpháirtíocht idir an earnáil talmhaíochta agus an tsochaí san Aontas lena chinntiú go mbeidh soláthar seasmhach bia ar phraghas réasúnta ann, le hioncam feirmeoirí a chosaint agus le ceantair thuaithe a choinneáil beoga.

An Comhbheartas Iascaigh

Mionsonraí agus príomhréimsí beartais an chomhbheartais iascaigh, doiciméid thábhachtacha.

Todhchaí na sábháilteachta bia san Aontas Eorpach

Anailís ar bheartais sábháilteachta bia an Aontais, agóidí i gcoinne rialacha AE, agus rioscaí i gcóras bia na hEorpa.

An dlí ginearálta bia

Rialacha, ceanglais agus nósanna imeachta an dlí ghinearálta bia maidir le sábháilteacht bhia an duine agus beatha ainmhithe, agus leis an gcóras mear-rabhaidh le haghaidh bhia an duine agus beatha ainmhithe.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy