Ühine põllumajanduspoliitika

ELi põllumajanduse ja ühiskonna vaheline partnerlus, mille eesmärk on tagada stabiilne taskukohase hinnaga toiduainete tarne, kaitsta põllumajandustootjate sissetulekut ja hoida maapiirkonnad elujõulised.

Ühine kalanduspoliitika

Ühist kalanduspoliitikat käsitlev üksikasjalik teave ja peamised poliitikavaldkonnad, olulisemad dokumendid.

ELi toiduohutuse tulevik

ELi toiduohutuse poliitika analüüs, ELi eeskirjadega seotud probleemid ja Euroopa toidusüsteemi riskid.

Üldised toidualased õigusnormid

Üldised toidualased õigusnormid, toidu- ja söödaohutusega seotud nõuded ja menetlused, toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy