Den fælles landbrugspolitik

Et partnerskab mellem EU's landbrug og samfundet for at sikre en stabil forsyning af fødevarer til rimelige priser, beskytte landbrugernes indtægter og bevare aktiviteten i landdistrikterne.

Den fælles fiskeripolitik

Nærmere oplysninger og de vigtigste politikområder under den fælles fiskeripolitik samt nøgledokumenter.

Fremtiden for fødevaresikkerheden i EU

Analyser af EU's politikker for fødevaresikkerhed, udfordringer for EU-reglerne og risici i det europæiske fødevaresystem.

Den generelle fødevarelovgivning

Læs om forordningen om den generelle fødevarelovgivning, krav og procedurer for fødevare- og fodersikkerhed og det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder.