Společná zemědělská politika

Partnerství mezi zemědělstvím a společností v EU s cílem zajistit stabilní dodávky cenově dostupných potravin, zabezpečit příjmy zemědělců a zachovat dynamiku venkovských oblastí.

Společná rybářská politika

Podrobnosti a hlavní oblasti společné rybářské politiky, klíčové dokumenty.

Budoucnost bezpečnosti potravin v EU

Analýza politik EU v oblasti bezpečnosti potravin. Výzvy a rizika v rámci evropského potravinového systému.

Obecné potravinové právo

Obecné potravinové právo, požadavky a postupy týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, systém včasné výměny informací.

Blue economy strategy

How the blue economy contributes to the European Green Deal and the transformation towards a carbon-neutral, circular and biodiverse EU economy