Обща селскостопанска политика

Обща селскостопанска политика

Партньорство между селското стопанство и обществото в ЕС, за да се гарантират постоянни доставки на храни на достъпни цени, опазване на доходите на земеделските производители и поддържане на жизнеспособността на селските райони.

Обща политика в областта на рибарството

Обща политика в областта на рибарството

Подробности и основни области на общата политика в областта на рибарството, ключови документи.

Бъдеща политика на ЕС за безопасност на храните

Бъдеща политика на ЕС за безопасност на храните

Анализ на политиките на ЕС за безопасност на храните, предизвикателства пред правилата на Съюза и рискове в европейската продоволствена система.

Общо законодателство в областта на храните

Общо законодателство в областта на храните

Регламент за общото законодателство в областта на храните, изисквания и процедури за безопасност на храните и фуражите, система за бързо предупреждение за храни и фуражи.