Översikt över EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Översikt över EU:s jordbrukspolitik, dess mål, historia och gällande regler till stöd för EU:s lantbrukare och livsmedelsförsörjningen i EU.

Gemensam övervaknings- och utvärderingsram

Kommissionen övervakar och utvärderarar den gemensamma jordbrukspolitikens genomförande, resultat och effekter.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Inkomststöd

Lantbrukare får inkomststöd från EU:s budget. Tillsammans med marknadsåtgärderna och landsbygdsutvecklingen är inkomststödet en av den gemensamma jordbrukspolitikens grundpelare.

Marknadsåtgärder

Regler, stöd och andra åtgärder för EU:s jordbruksmarknader, producentsamarbete, internationell handel med livsmedel och global konkurrenskraft.

Landsbygdsutveckling

EU jobbar för en levande landsbygd. Vid sidan av marknadsinterventioner och inkomststöd är landsbygdsåtgärderna ett centralt inslag i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

EU ser till att anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken fördelas rättvist och effektivt.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.