SKP na kratko

Pregled ciljev, zgodovine in sedanjih pravil skupne kmetijske politike, podpore kmetom EU in prehranske varnosti v Evropi.

Skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF)

Evropska komisija spremlja in vrednoti izvajanje, rezultate in učinke skupne kmetijske politike.

Prihodnost SKP

Ključni elementi prihodnje skupne kmetijske politike, kot jo je predlagala Evropska komisija.

Dohodkovna podpora

Kmetje prejemajo dohodkovno podporo iz proračuna EU. Dohodkovna podpora je skupaj s tržnimi ukrepi in razvojem podeželja temelj SKP.

Tržni ukrepi

Ukrepi in pravila za podporo in ureditev kmetijskih trgov EU, organizacij proizvajalcev ter mednarodne trgovine in konkurence v agroživilskem sektorju.

Razvoj podeželja

EU spodbuja razvoj dinamičnih podeželskih območij. Ukrepi za razvoj podeželja so skupaj s tržnimi ukrepi in dohodkovno podporo v središču SKP.

Financiranje skupne kmetijske politike

EU zagotavlja, da se sredstva za skupno kmetijsko politiko delijo pošteno in učinkovito.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.