SKP na kratko

Pregled ciljev, zgodovine in sedanjih pravil skupne kmetijske politike, podpore kmetom EU in prehranske varnosti v Evropi.

Skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF)

Evropska komisija spremlja in vrednoti izvajanje, rezultate in učinke skupne kmetijske politike.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Dohodkovna podpora

Kmetje prejemajo dohodkovno podporo iz proračuna EU. Dohodkovna podpora je skupaj s tržnimi ukrepi in razvojem podeželja temelj SKP.

Tržni ukrepi

Ukrepi in pravila za podporo in ureditev kmetijskih trgov EU, organizacij proizvajalcev ter mednarodne trgovine in konkurence v agroživilskem sektorju.

Razvoj podeželja

EU spodbuja razvoj dinamičnih podeželskih območij. Ukrepi za razvoj podeželja so skupaj s tržnimi ukrepi in dohodkovno podporo v središču SKP.

Financiranje skupne kmetijske politike

EU zagotavlja, da se sredstva za skupno kmetijsko politiko delijo pošteno in učinkovito.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.