SKP na kratko

Pregled ciljev, zgodovine in sedanjih pravil skupne kmetijske politike, podpore kmetom EU in prehranske varnosti v Evropi.

Ocena ukrepov politike v kmetijstvu

Ocene in študije o SKP in povezanih področjih politik, ki se izvajajo v imenu Evropske komisije.

Prihodnost SKP

Ključni elementi prihodnje skupne kmetijske politike, kot jo je predlagala Evropska komisija.

Dohodkovna podpora

Kmetje prejemajo dohodkovno podporo iz proračuna EU. Dohodkovna podpora je skupaj s tržnimi ukrepi in razvojem podeželja temelj SKP.

Tržni ukrepi

Ukrepi in pravila za podporo in ureditev kmetijskih trgov EU, organizacij proizvajalcev ter mednarodne trgovine in konkurence v agroživilskem sektorju.

Razvoj podeželja in podpora

Politika EU za razvoj podeželja je drugi steber skupne kmetijske politike in zagotavlja podporo podeželskim območjem.

Financing the CAP

The EU ensures that the finances allocated to the CAP are disbursed fairly and effectively.