PAC pe scurt

Politica agricolă comună: obiective, istoric, cadru juridic – în sprijinul fermierilor din UE și al securității alimentare a Europei.

Cadrul comun de monitorizare și de evaluare

Comisia Europeană monitorizează și evaluează punerea în aplicare, rezultatele și impactul politicii agricole comune.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Sprijinul pentru venit

Agricultorii pot beneficia de sprijin pentru venit din bugetul UE. Împreună cu măsurile de piață și măsurile de susținere a dezvoltării rurale, sprijinul pentru venit reprezintă unul din elementele fundamentale ale politicii agricole comune (PAC).

Măsuri de piață

Măsuri și norme pentru a sprijini și reglementa piețele agricole și organizațiile de producători din UE, precum și comerțul și concurența pe plan mondial în sectorul agroalimentar

Dezvoltarea rurală

UE vrea ca mediul rural să fie prosper și plin de viață. Împreună cu măsurile de piață și sprijinul pentru venit, măsurile de dezvoltare rurală se află în centrul PAC.

Finanțarea PAC

UE se asigură că fondurile alocate PAC sunt distribuite în mod echitabil și eficient.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.