WPR w skrócie

Przegląd celów, historii i obecnych zasad wspólnej polityki rolnej, wsparcie dla rolników i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.

Wspólne ramy monitorowania i oceny

Komisja Europejska monitoruje i ocenia wdrażanie wspólnej polityki rolnej oraz jej wyniki i skutki.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Wsparcie dochodu

Rolnicy otrzymują wsparcie dochodu z budżetu UE. Wraz z interwencjami na rynku i rozwojem obszarów wiejskich wsparcie dochodu stanowi podstawę WPR.

Środki rynkowe

Środki i zasady wspierające i regulujące rynki rolne w UE, organizacje producentów oraz międzynarodowy handel produktami rolno-spożywczymi i konkurencję w tej dziedzinie

Rozwój obszarów wiejskich

UE działa na rzecz dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Środki rynkowe i wsparcie dochodu wraz ze środkami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich stanowią centralny element WPR.

Finansowanie WPR

UE zapewnia sprawiedliwe i skuteczne wydatkowanie funduszy przeznaczonych na WPR.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.