Het GLB in een notendop

Overzicht van de doelstellingen, geschiedenis en huidige regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Evaluation of policy measures

Evaluations and studies on the CAP and related policy areas, conducted on behalf of the European Commission.

Toekomst van het GLB

De belangrijkste elementen van de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de toekomst.

Inkomenssteun

Landbouwers krijgen inkomenssteun uit de EU-begroting. Inkomenssteun is, net als marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling, een van de hoekstenen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Marktmaatregelen

Maatregelen en regels ter ondersteuning en regulering van de landbouwmarkten en producentenorganisaties van de EU, en de internationale handel en mededinging op het gebied van agrovoeding.

Plattelandsontwikkeling en steun

Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, biedt steun aan landelijke gebieden.

Financing the CAP

The EU ensures that the finances allocated to the CAP are disbursed fairly and effectively.