Het GLB in een notendop

Overzicht van de doelstellingen, geschiedenis en huidige regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader

De Europese Commissie monitort en evalueert de uitvoering, de resultaten en de effecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Toekomst van het GLB

De belangrijkste elementen van de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de toekomst.

Inkomenssteun

Landbouwers krijgen inkomenssteun uit de EU-begroting. Inkomenssteun is, net als marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling, een van de hoekstenen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Marktmaatregelen

Maatregelen en regels ter ondersteuning en regulering van de landbouwmarkten en producentenorganisaties van de EU, en de internationale handel en mededinging op het gebied van agrovoeding.

Plattelandsontwikkeling

De EU bevordert vitale plattelandsgebieden. Samen met de marktmaatregelen en de inkomenssteun staan de maatregelen voor plattelandsontwikkeling centraal in het GLB.

Financiering van het GLB

De EU zorgt ervoor dat de aan het GLB toegewezen middelen eerlijk en doeltreffend worden verdeeld.