Īsumā par KLP

Pārskats par kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem, vēsturi un pašreizējiem noteikumiem; KLP atbalsta ES lauksaimniekus un rada labvēlīgus apstākļus tam, lai Eiropa būtu nodrošināta ar pārtiku.

Kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma

Eiropas Komisija uzrauga un izvērtē kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu, rezultātus un ietekmi.

KLP nākotne

Eiropas Komisijas ierosinātās turpmākās kopējās lauksaimniecības politikas galvenie elementi.

Ienākumu atbalsts

Lauksaimnieki no ES budžeta saņem ienākumu atbalstu. Minētais atbalsts, līdztekus tirgus pasākumiem un lauku attīstības atbalstam, veido KLP pamatu.

Tirgus pasākumi

Tirgus pasākumi un noteikumi, kuru mērķis ir atbalstīt un regulēt ES lauksaimniecības tirgus, ražotāju organizācijas, lauksaimniecības saražoto pārtikas produktu starptautisko tirdzniecību, kā arī konkurenci.

Lauku attīstība

ES gādā, lai lauku rajoni būtu dzīvīgi. Kopā ar tirgus pasākumiem un ienākumu atbalstu lauku attīstības pasākumi ir viens no KLP pamatelementiem.

KLP finansēšana

ES nodrošina, ka KLP paredzētie līdzekļi tiek izmaksāti taisnīgi un efektīvi.