Apie BŽŪP glaustai

Bendros žemės ūkio politikos tikslų, istorijos ir dabartinių taisyklių apžvalga, parama ES ūkininkams ir Europos apsirūpinimas maistu.

Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema

Europos Komisija stebi ir vertina bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimą, rezultatus ir poveikį.

BŽŪP ateitis

Pagrindiniai Europos Komisijos pasiūlytos būsimos bendros žemės ūkio politikos elementai.

Pajamų rėmimas

Ūkininkų pajamos remiamos iš ES biudžeto. Pajamų rėmimas – kartu su rinkos priemonėmis ir kaimo plėtra – yra BŽŪP pamatas.

Rinkos priemonės

Priemonės ir taisyklės, kuriomis siekiama remti ir reguliuoti ES žemės ūkio rinkas, gamintojų organizacijas ir tarptautinę prekybą bei konkurenciją žemės ūkio maisto produktų srityje.

Kaimo plėtra

ES skatina gyvybingų kaimo vietovių plėtrą. Kartu su rinkos priemonėmis ir parama pajamoms, kaimo plėtros priemonės sudaro BŽŪP pagrindą.

BŽŪP finansavimas

ES užtikrina, kad BŽŪP skirtos lėšos būtų išmokamos sąžiningai ir veiksmingai.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.