ZPP ukratko

Pregled ciljeva, povijesti i postojećih pravila zajedničke poljoprivredne politike, potpore poljoprivrednicima EU-a i sigurnosti opskrbe hranom u Europi.

Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (ZOPE)

Europska komisija prati i ocjenjuje provedbu, rezultate i učinke zajedničke poljoprivredne politike.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Potpora dohotku

Poljoprivrednici primaju potporu dohotku iz proračuna EU-a. Uz tržišne mjere i ruralni razvoj ta je potpora temelj ZPP-a.

Tržišne mjere

Mjere i pravila za potporu i regulaciju u području tržišta poljoprivrednih proizvoda EU-a, organizacija proizvođača te međunarodne poljoprivredno-prehrambene trgovine i konkurencije.

Ruralni razvoj

EU promiče život u ruralnim područjima. Uz tržišne mjere i potporu prihodima, mjere ruralnog razvoja u središtu su zajedničke poljoprivredne politike.

Financiranje zajedničke poljoprivredne politike

EU osigurava pravednu i djelotvornu isplatu financijskih sredstava dodijeljenih u okviru ZPP-a.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.