EU:n yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti

Tietoa EU:n maataloustuottajia ja Euroopan elintarviketurvallisuutta tukevan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista, historiasta ja nykysäännöistä.

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys

Euroopan komissio seuraa ja arvioi yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa, tuloksia ja vaikutuksia.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus

EU:n tulevaa maatalouspolitiikkaa koskevien Euroopan komission ehdotusten pääkohdat.

Tulotuki

Viljelijöiden tulotuki maksetaan EU:n talousarviosta. Tulotuki muodostaa YMP:n perustan yhdessä markkinatoimenpiteiden ja maaseudun kehittämisen kanssa.

Markkinatoimenpiteet

Toimenpiteet ja säännöt, joilla tuetaan ja säännellään EU:n maatalousmarkkinoita, tuottajaorganisaatioita sekä kansainvälistä maatalouselintarvikealan kauppaa ja kilpailua.

Maaseudun kehittäminen

EU edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Maaseudun kehittämistoimenpiteet ovat markkinatoimenpiteiden ja tulotuen ohella keskeinen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa.

YMP:n rahoitus

EU varmistaa, että yhteisen maatalouspolitiikan määrärahat käytetään tasapuolisesti ja tehokkaasti.