EU:n yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti

Tietoa EU:n maataloustuottajia ja Euroopan elintarviketurvallisuutta tukevan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista, historiasta ja nykysäännöistä.

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys

Euroopan komissio seuraa ja arvioi yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa, tuloksia ja vaikutuksia.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Tulotuki

Viljelijöiden tulotuki maksetaan EU:n talousarviosta. Tulotuki muodostaa YMP:n perustan yhdessä markkinatoimenpiteiden ja maaseudun kehittämisen kanssa.

Markkinatoimenpiteet

Toimenpiteet ja säännöt, joilla tuetaan ja säännellään EU:n maatalousmarkkinoita, tuottajaorganisaatioita sekä kansainvälistä maatalouselintarvikealan kauppaa ja kilpailua.

Maaseudun kehittäminen

EU edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Maaseudun kehittämistoimenpiteet ovat markkinatoimenpiteiden ja tulotuen ohella keskeinen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa.

YMP:n rahoitus

EU varmistaa, että yhteisen maatalouspolitiikan määrärahat käytetään tasapuolisesti ja tehokkaasti.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.