ÜPP lühitutvustus

ELi põllumajandustootjaid ja Euroopa toiduga kindlustatust toetava ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide, ajaloo ja praeguste eeskirjade ülevaade.

Ühine seire- ja hindamisraamistik

Euroopa Komisjon jälgib ja hindab ühise põllumajanduspoliitika rakendamist, selle tulemusi ja mõju.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Sissetulekutoetus

Põllumajandustootjad saavad ELi eelarvest sissetulekutoetust. Sissetulekutoetus moodustab koos turumeetmete ja maaelu arenguga ühise põllumajanduspoliitika alustala.

Turumeetmed

Meetmed ja eeskirjad ELi põllumajandusturgude, tootjaorganisatsioonide ning põllumajanduslike toiduainete rahvusvahelise kaubanduse ja konkurentsi toetamiseks ja reguleerimiseks.

Maaelu areng

EL edendab elujõuliste maapiirkondade kujundamist. Maaelu arengu meetmed on koos turumeetmete ja sissetulekutoetusega ühise põllumajanduspoliitika keskmes.

ÜPP rahastamine

EL tagab, et ÜPP-le eraldatud rahalised vahendid jaotatakse õiglaselt ja tõhusalt.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.