Indblik i den fælles landbrugspolitik

Overblik over formålet med, historien bag og gældende regler i den fælles landbrugspolitik, som støtter EU's landbrugere og Europas fødevaresikkerhed.

Fælles overvågnings- og evalueringsramme

Europa-Kommissionen overvåger og evaluerer gennemførelsen, resultaterne og virkningerne af den fælles landbrugspolitik.

Den fremtidige fælles landbrugspolitik

Vigtige elementer i Europa-Kommissionens forslag til den fremtidige fælles landsbrugspolitik.

Indkomststøtte

Landbrugere modtager indkomststøtte fra EU-budgettet. Indkomststøtten er sammen med markedsforanstaltninger og udvikling af landdistrikterne en grundsten i den fælles landbrugspolitik.

Markedsforanstaltninger

Foranstaltninger og regler til støtte for og regulering af EU's landbrugsmarkeder og producentorganisationer, den internationale handel med fødevarer og konkurrencen på fødevaremarkedet.

Udvikling af landdistrikterne

EU fremmer dynamiske landdistrikter. Sammen med markedsforanstaltninger og indkomststøtte står foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne i centrum af den fælles landbrugspolitik.

Finansiering af den fælles landbrugspolitik

EU sikrer en retfærdig og effektiv udbetaling af de midler, der afsættes til den fælles landbrugspolitik.