Indblik i den fælles landbrugspolitik

Overblik over formålet med, historien bag og gældende regler i den fælles landbrugspolitik, som støtter EU's landbrugere og Europas fødevaresikkerhed.

Evaluering af politiske foranstaltninger

Evalueringer og undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og beslægtede politikområder, der gennemføres på Europa-Kommissionens vegne.

Den fremtidige fælles landbrugspolitik

Vigtige elementer i Europa-Kommissionens forslag til den fremtidige fælles landsbrugspolitik.

Indkomststøtte

Landbrugere modtager indkomststøtte fra EU-budgettet. Indkomststøtten er sammen med markedsforanstaltninger og udvikling af landdistrikterne en grundsten i den fælles landbrugspolitik.

Markedsforanstaltninger

Foranstaltninger og regler til støtte for og regulering af EU's landbrugsmarkeder og producentorganisationer, den internationale handel med fødevarer og konkurrencen på fødevaremarkedet.

Udvikling af og støtte til landdistrikterne

EU’s politik for udvikling af landdistrikterne er den anden søjle i den fælles landbrugspolitik og sørger for støtte til landdistrikterne.

Financing the CAP

The EU ensures that the finances allocated to the CAP are disbursed fairly and effectively.