Indblik i den fælles landbrugspolitik

Overblik over formålet med, historien bag og gældende regler i den fælles landbrugspolitik, som støtter EU's landbrug og Europas fødevaresikkerhed.

Fælles overvågnings- og evalueringsramme

Europa-Kommissionen overvåger og evaluerer gennemførelsen, resultaterne og virkningerne af den fælles landbrugspolitik.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Indkomststøtte

Landbrugere modtager indkomststøtte fra EU-budgettet. Indkomststøtten er sammen med markedsforanstaltninger og udvikling af landdistrikterne en grundsten i den fælles landbrugspolitik.

Markedsforanstaltninger

Foranstaltninger og regler til støtte for og regulering af EU's landbrugsmarkeder og producentorganisationer, den internationale handel med fødevarer og konkurrencen på fødevaremarkedet.

Udvikling af landdistrikterne

EU fremmer dynamiske landdistrikter. Sammen med markedsforanstaltninger og indkomststøtte står foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne i centrum af den fælles landbrugspolitik.

Finansiering af den fælles landbrugspolitik

EU sikrer en retfærdig og effektiv udbetaling af de midler, der afsættes til den fælles landbrugspolitik.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.