Stručný přehled SZP

Přehled cílů, historie a aktuálních pravidel společné zemědělské politiky, podpora evropských zemědělců a zajišťování potravin v Evropě.

Společný rámec pro sledování a hodnocení

Evropská komise monitoruje a posuzuje provádění společné zemědělské politiky, její výsledky a dopady.

New CAP: 2023-27

Key elements of the new common agricultural policy, to begin in 2023.

Podpora příjmu

Zemědělci získávají podporu příjmu z rozpočtu EU. Podpora příjmu je spolu s tržními opatřeními a rozvojem venkova základem SZP.

Tržní opatření

Jde o opatření a pravidla, jimiž se podporují a regulují zemědělské trhy EU, organizace producentů a mezinárodní zemědělsko-potravinářský obchod a hospodářská soutěž.

Rozvoj venkova

Evropská unie podporuje vitalitu venkovských oblastí. Opatření pro rozvoj venkova jsou spolu s tržními opatřeními a podporou příjmů ústředním prvkem SZP.

Financování společné zemědělské politiky

EU zajišťuje, aby finance přidělené na společnou zemědělskou politiku byly spravedlivě vypláceny a efektivně využity.

CAP strategic plans

National level CAP strategic plans will combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Transitional regulation: 2021-22

The transitional regulation extends most of the existing CAP rules, with additional elements to ensure a smooth transition to the future framework.