ОСП накратко

Преглед на целите, историята и настоящите правила на общата селскостопанска политика, която подпомага земеделските стопани в ЕС и продоволствената сигурност на Европа.

Common monitoring and evaluation framework

The European Commission monitors and evaluates the implementation, results and impacts of the common agricultural policy.

Бъдеще на ОСП

Предложени от Европейската комисия основни елементи на бъдещата обща селскостопанска политика

Подпомагане на доходите

Земеделските стопани получават подпомагане на доходите от бюджета на ЕС. Наред с пазарните мерки и развитието на селските райони, подпомагането на доходите е в основата на ОСП.

Пазарни мерки

Мерки и правила за подкрепа и регулиране на селскостопанските пазари в ЕС, организациите на производители, международната търговия с храни и земеделски продукти и конкуренцията в тази област.

Развитие и подпомагане на селските райони

Политиката на ЕС за развитие на селските райони е вторият стълб на общата селскостопанска политика и чрез нея се осигурява подкрепа за селските райони.

Финансиране на ОСП

ЕС осигурява справедливо и ефективно разпределяне на средствата, отпуснати за ОСП.