Áttekintés

A közös agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési intézkedések (az úgynevezett második pillér) révén segíti elő a vidéki térségek gazdaságának fellendítését.

A vidékfejlesztési intézkedések kiegészítik a KAP piaci intézkedéseit és a KAP keretében nyújtott jövedelemtámogatást. A vidékfejlesztési stratégiák és a vidékfejlesztést célzó finanszírozási források javítják az EU agrár-élelmiszeripari és erdészeti ágazatának helyzetét, a környezeti fenntarthatóságot és általánosságban a vidéki térségek jólétét.

A 2014–2020-as időszakra szóló három hosszú távú vidékfejlesztési célkitűzés a következő:

 • a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása;
 • a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés biztosítása;
 • a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvalósítása, munkahelyek létrehozását és fenntartását is beleértve.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a KAP finanszírozási eszköze, amely vidékfejlesztési stratégiákat és projekteket támogat. Részét képezi továbbá az európai strukturális és beruházási alapoknak (esb-alapok).

Az EMVA költségvetése a 2014–2020-as időszakra mintegy 100 milliárd EUR-t tesz ki. A költségvetési források felhasználására ebben az időszakban, a 2023 végéig tartó vidékfejlesztési programok végrehajtása révén fog sor kerülni.

A költségvetési források elosztásakor a következő hat kiemelt feladat megvalósítása szolgál támpontként:

 • ösztönözni kell a tudásátadást és az innovációt a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
 • életképesebbé és versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdasági termelés minden típusát, valamint támogatni kell az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható erdőgazdálkodást;
 • elő kell mozdítani az élelmiszer-ellátási lánc megszervezését, az állatjólétet és a mezőgazdasági kockázatkezelést;
 • ösztönözni kell az erőforrás-hatékonyságot, és támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra való átállást a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben;
 • helyre kell állítani, illetve meg kell őrizni és erősíteni kell a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémákat;
 • elő kell segíteni, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, csökkenjen a szegénység és lendületet kapjon a gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

E prioritást élvező célok mindegyike hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez.

Kapcsolódó információk

Vidékfejlesztés grafikonokkal és számadatokkal szemléltetve

Korábbi programozási időszakok

Vidékfejlesztési programok

A fent felsorolt kiemelt célok elérése érdekében az uniós országok saját egyedi kihívásaikhoz és képességeikhez igazodó vidékfejlesztési programokat hajtanak végre. Ezeket az EMVA finanszírozza.

A támogatásban részesülő vidékfejlesztési programokat nemzeti vagy regionális alapon is elő lehet készíteni, és az EMVA hat prioritása közül legalább négyre kell összpontosítaniuk. Az országoknak konkrét kiemelt területek szerint kell meghatározniuk a célokat, és meg kell határozniuk az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket és finanszírozást.

Noha az Európai Bizottság feladata, hogy jóváhagyja a vidékfejlesztési programokat, és figyelemmel kísérje azok megvalósítását, a projektek kiválasztásával és a kifizetések odaítélésével kapcsolatos döntéseket a tagállamok hozzák meg országos vagy regionális szinten.

Az EMVA által finanszírozott és a vidékfejlesztési programokon keresztül végrehajtott projektek közé tartoznak például a következők:

 • befektetési források nyújtása Magyarországon egy kis családi borstermelő vállalkozásnak, amely kizárólag megújuló energiát használ;
 • ingatlanlokalizációs rendszer létesítése a spanyolországi Formentera szigetén, amely segíti a sürgősségi segélyszolgálatokat abban, hogy gyorsan reagáljanak a szükséghelyzetekre;
 • a szlovákiai Nižná Boca károsodott erdőinek helyreállítása a fiatal erdőállományok megtisztításának, erdősítésének és megőrzésének finanszírozása révén.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) projektadatbázisa tartalmazza a projektek átfogó listáját.

Az egyes vidékfejlesztési programok keretében rendelkezésre álló források legalább 30%-át a környezetvédelem és az éghajlatváltozás szempontjából releváns intézkedésekre kell fordítani, amelyek nagy részét vissza nem térítendő támogatások és éves kifizetések formájában kell folyósítani azon mezőgazdasági termelők számára, akik környezetkímélőbb termelési eljárásokra térnek át.

A vidékfejlesztési programok keretében rendelkezésre álló források legalább 5%-át a LEADER módszerén alapuló intézkedésekre kell fordítani. A LEADER ún. alulról építkező megközelítés, amely mezőgazdasági termelőkből, vidéki vállalkozásokból, helyi szervezetekből, hatóságokból és különböző ágazatok szakértőiből álló helyi akciócsoportok létrehozására irányul. A helyi akciócsoportok elkészítik saját helyi fejlesztési stratégiájukat, és ez alapján döntenek a költségvetési források felhasználásáról.

A vidékfejlesztési programok intelligens falvak létrejöttét is támogathatják. E kezdeményezés célja, hogy Európa-szerte a vidéki területeken sokoldalú eszköztárat biztosítson az innováció ösztönzésére, s ezáltal segítsen kezelni a vidéki lakosság előtt álló közös kihívásokat.

Ezenkívül az EMVA – pénzügyi eszközök révén – kölcsönöket, mikrohiteleket, garanciákat és értékpapírokat kínál azoknak a kedvezményezetteknek a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben, amelyek az EMVA prioritásait támogató, pénzügyileg életképes projekteket valósítanak meg.

A Fi-Compass további információkat tartalmaz az EMVA pénzügyi eszközeiről.

Kapcsolódó információk

Vidékfejlesztési programok országok szerint

LEADER program

Intelligens falvak

Európai vidékfejlesztési hálózat

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) információs központként működik: tájékoztatja az érdekelteket a vidékfejlesztési politika, a programok, a projektek és egyéb kezdeményezések gyakorlati működéséről, és arról, hogyan javítható azok eredményessége. Az EVH mindazok számára értékes erőforrás, akik fontosnak tartják a vidékfejlesztést Európában, és elkötelezettek aziránt.

Az EVH nagyban elősegíti az uniós országok vidékfejlesztési programjainak hatékony végrehajtását azáltal, hogy bővíti a vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket, megosztja azokat az érdekeltekkel, továbbá Európa-szerte előmozdítja közöttük az információcserét és az együttműködést.

Ezeket a tevékenységeket két szervezeti egység segíti: az EVH kapcsolattartója és az európai vidékfejlesztés-értékelési támogató szolgálat.

Európai innovációs partnerség a mezőgazdaságért

A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-Agri) is támogatja a vidékfejlesztés céljait azáltal, hogy ösztönzi az innovációt a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben.

Az EIP-Agri innovációs partnerséget azért hozták létre, hogy csökkentse a vidéki területeken élők és dolgozók lemaradását, ami a kutatók által létrehozott innovatív megoldások és új technológiák alkalmazását illeti. Az EIP-Agri partnerségeket hoz létre az új technológiák megalkotói és potenciális felhasználói között. Ez hozzájárulhat az innovatív megoldások széles körű elterjedéséhez.

A vidékfejlesztés jövője

A 2021–2027-es programozási időszakra tekintettel az Európai Bizottság 2018 júniusában előterjesztette a közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó jogalkotási javaslatait a 2020 utáni időszakra.

Fontos, hogy az elkövetkező években a közös agrárpolitika jobban megfeleljen az ágazatot érintő jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak (az éghajlatváltozás kezelése, generációs megújulás stb.), gondoskodjon az agrárszektor fenntarthatóságáról és versenyképességéről, miközben továbbra is segíti az európai mezőgazdasági termelőket. A Bizottság javaslatai ezeket a célokat szolgálják.

Kapcsolódó információk

A közös agrárpolitika jövője

Jogalap

Az 1303/2013/EU rendelet az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról

Az 1305/2013/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

Az 1310/2013/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

A 807/2014/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről

A 640/2014/EU rendelet az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerről, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételekről, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciókról

A 809/2014/EU rendelet az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerről, a vidékfejlesztési intézkedésekről és a kölcsönös megfeleltetésről szóló 1306/2013/EU rendelet alkalmazásáról

Aktualitások