Uitvoering van de programma’s

De EU-landen voeren hun eigen nationale en regionale programma’s voor plattelandsontwikkeling (POP's) uit, die worden medegefinancierd door het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en de nationale begroting.

De Elfpo-begroting voor de programmeringsperiode 2014-2020 bedroeg zo'n 100 miljard euro. In het kader van de overgangsverordening GLB (goedgekeurd op 23 december 2020) zijn de programma's voor plattelandsontwikkeling onder voorwaarden verlengd voor de jaren 2021 en 2022. In deze jaren krijgen zij 26,9 miljard euro uit de Elfpo-begroting voor 2021-27 en nog eens 8,1 miljard euro uit het EU-herstelinstrument NextGenerationEU. Dankzij deze verlenging kunnen veel projecten en regelingen voor plattelandsontwikkeling doorlopen tot eind 2025.

Vanaf 2023 zullen alle nieuwe maatregelen voor plattelandsontwikkeling worden opgenomen in de nationale strategische GLB-plannen. Elk nationale plan zal worden opgebouwd rond centrale sociale, economische en milieudoelstelling voor de landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden in de EU.

Landen

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Na het vertrek van het VK begon een overgangsperiode, die afliep op 31 december 2020. De plattelandsontwikkelingsprogramma’s van het VK voor de huidige programmeringsperiode (2014-2020) lopen door tot de afsluitingsdatum (rond 2023).

Verenigd Koninkrijk

Documenten

DownloadenPDF - 844.9 KB
DownloadenPDF - 417.2 KB
DownloadenPDF - 102.5 KB
DownloadenPDF - 248.8 KB