Περιεχόμενα σελίδας

Countries

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer a member of the European Union. Upon its withdrawal, the UK entered into a transition period, which ended on 31 December 2020. The rural development programmes for the ongoing programming period 2014-20 will continue to operate in the UK until their closure (around 2023).

United Kingdom

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 844.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 417.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 102.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 248.8 KB