Scopul contingentelor tarifare

Contingentele tarifare permit importul unei cantități prestabilite de produse la un nivel mai scăzut al taxelor de import (taxă vamală contingentară).

Contingente tarifare agricole

Contingentele tarifare legate de produsele agricole sunt gestionate în prezent prin două metode diferite:

Metoda „primul venit, primul servit”

Aceste contingente tarifare sunt gestionate de Direcția Generală Fiscalitate și Uniune Vamală din cadrul Comisiei Europene.

Soldurile curente și informațiile suplimentare privind alocarea contingentelor tarifare sunt păstrate în baza de date privind contingentele tarifare.

Eliberarea licențelor de import sau de export

Aceste contingente tarifare sunt gestionate de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Alocarea contingentelor tarifare se calculează pe baza cantităților disponibile în cadrul contingentului tarifar și a cantităților solicitate de autoritățile naționale și notificate Comisiei Europene.

De îndată ce coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de import și coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de export sunt calculați și publicați de Comisie, țările UE trebuie să elibereze licențe de import sau de export pentru cantitățile solicitate în cadrul contingentelor tarifare respective.

De asemenea, sunt oferite informații cu privire la licențele care au fost suspendate, retrase sau reinstituite.

Informațiile privind comerțul și contingentele, inclusiv rapoartele săptămânale și statisticile referitoare la alocarea contingentelor tarifare sunt publicate pe portalul privind informațiile din sectorul agroalimentar.

Sistemul de înregistrare și identificare a operatorilor care depun cereri de licențe

Comisia a creat sistemul electronic de înregistrare și identificare a operatorilor care depun cereri de licențe (Licence Operator Registration and Identification – LORI) pentru a înregistra informațiile privind operatorii interesați să depună o cerere de înregistrare a contingentelor tarifare care necesită înregistrarea obligatorie (contingente tarifare LORI).

În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei, operatorii care depun o cerere de înregistrare a următoarelor contingente tarifare ar trebui să se înregistreze în sistemul LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

Comisia a elaborat orientări detaliate cu privire la utilizarea sistemului electronic LORI.

DescarcăPDF - 1012 KB

Repartizarea contingentelor tarifare pentru Brexit începând cu 1 ianuarie 2021

DescarcăPDF - 711.5 KB

Buletin informativ

Informați-vă

Decizii și coeficienți de alocare

Informații conexe

  • Pentru a consulta fișierul privind coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de import, accesați bara de navigare. Dacă aceasta nu se deschide, vă recomandăm să descărcați documentul.
  • Fișierul privind coeficienții de alocare pentru contingentele tarifare de import precizează cantitatea disponibilă pentru următoarea alocare. Această cantitate poate fi actualizată în timp util, de îndată ce sunt notificate cantitățile neutilizate.

Temei juridic

Temeiul juridic care reglementează gestionarea contingentelor tarifare pentru agricultură este reprezentat de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și de alte regulamente sectoriale.

Începând din 2021, normele de gestionare a contingentelor tarifare pentru produsele agricole gestionate prin licențe sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei.

În conformitate cu JO 2017/C 466/03 și începând cu 1 ianuarie 2018, rezultatele alocărilor contingentelor tarifare de import și export sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene.