Program voća, povrća i mlijeka u školama

EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama pomaže djeci da razviju zdrave prehrambene navike.

Program u školama po zemljama

Strategije, izvješća o praćenju i kontaktne točke