Projekt dodávek ovoce, zeleniny a mléka do škol

Projekt EU s názvem „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ pomáhá dětem rozvíjet zdravé stravovací návyky.

Školní projekt podle jednotlivých zemí

Strategie, monitorovací zprávy a kontaktní místa