Tikslai

Šviežių vaisių, daržovių ir pieno vartojimas Europos Sąjungoje neatitinka tarptautinių ar nacionalinių mitybos rekomendacijų. Kita vertus, vis daugiau vartojama perdirbto maisto, kuriame dažnai pridėta daug cukraus, druskos, riebalų ar priedų.

Nesveikos mitybos ir menko fizinio aktyvumo padarinys – nutukimas. Todėl ES imasi veiksmų, kad padėtų vaikams sveikai maitintis ir gyventi.

Apžvalga

Siekiant didesnio veiksmingumo ir daugiau dėmesio sveikatai ir švietimui, ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa, kuri taikoma nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d., į vieną teisinę sistemą sujungtos dvi ankstesnės programos (vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa). Pagal šią programą remiamas produktų tiekimas, švietimo ir informavimo priemonės.

Tiekimas

Pagal programą remiamas vaisių, daržovių, pieno ir tam tikrų pieno produktų tiekimas į mokymo įstaigas (pradedant vaikų lopšeliais ir baigiant vidurinėmis mokyklomis) lankantiems vaikams. ES šalys (bendradarbiaudamos su savo institucijomis, atsakingomis už sveikatos priežiūrą ir mitybą) patvirtina produktų sąrašą, kuris padės pasiekti programų tikslų – padėti vaikams sveikai maitintis.

Pirmenybė teikiama šviežiems vaisiams, daržovėms ir paprastam pienui. Kad prisidėtų prie įvairiapusės mitybos ir (arba) patenkintų konkrečius mitybos poreikius, ES valstybės taip pat gali siūlyti perdirbtus vaisius ir daržoves, pavyzdžiui, sultis ir sriubas, bei tam tikrus perdirbtus pieno produktus, pavyzdžiui, jogurtą ir sūrį. Be to, taikant griežtesnes sąlygas, į sąrašą gali būti įtraukti pieno gėrimai.

Produktų pasiūla turėtų būti grindžiama atsižvelgiant į metų laiką, prieinamumą, paisant įvairovės ir su aplinka susijusių aspektų. ES šalys, jei to pageidauja, gali skatinti taikyti vietos trumpas tiekimo grandines, tiekti ekologiškus ir į kokybės sistemą įtrauktus produktus. Paprastai neleidžiama tiekti produktų, kuriuose yra pridėto cukraus, druskos, riebalų, saldiklių ir dirbtinių aromatų. ES šalių institucijos, atsakingos už sveikatos priežiūrą ir mitybą, gali išimtine tvarka leisti pridėti nedidelius kiekius druskos, riebalų ir, pieno produktuose – cukraus.

Švietimo priemonės

Pagal programą taip pat remiamos švietimo priemonės. Tai gali būti pamokos, tačiau pagal programą gali būti remiamos viešnagės ūkiuose, mokyklų sodai ir daržai, degustavimo ir maisto gaminimo praktiniai seminarai, teminės dienos ir žaidimai.

Šių priemonių tikslas – iš naujo susieti vaikus su žemės ūkiu ir mokyti juos sveikos mitybos įpročių. Taip pat gali būti aptariami tokie klausimai kaip vietos maisto tiekimo grandinės, ekologinis ūkininkavimas, tvari gamyba ar maisto švaistymas. Į švietimo veiklą taip pat gali būti įtraukti mokytojai ir tėvai, nes vaikams jie teikia sveikos mitybos įpročių bei sveikos gyvensenos pavyzdį.

Informavimo priemonės

Siekiant užtikrinti programos matomumą, taip pat vykdant stebėseną bei vertinimą, kad būtų įsitikinta tinkamu programos veikimu, taip pat skiriamas finansavimas informavimo priemonėms.

Biudžetas

2017–2023 m. visas ES biudžetas – 250 mln. EUR vieniems mokslo metams, iš kurių 150 mln. EUR skiriama vaisiams ir daržovėms, o 100 mln. EUR – pienui. Šis biudžetas paskirstytas šalims atsižvelgiant į vaikų skaičių, regionų plėtros mastą ir, pieno atveju, į tai, kaip anksčiau buvo panaudotas biudžetas (išsamesnė informacija pateikiama toliau, žr. orientacinis ES biudžetas pagal šalis ir mokslo metus).

Jungtinei Karalystes išstojus iš ES, bendras šios programos ES biudžetas – 220,8 mln. EUR mokslo metams, iš kurių 130,6 mln. EUR vaisiams ir daržovėms ir iki 90,1 mln. EUR – pienui.

Kiekviena šalis, atsižvelgdama į savo pirmenybes ir poreikius, dalį jai numatyto ES biudžeto, skirto vaisiams ir daržovėms, gali panaudoti pienui įsigyti ir atvirkščiai. Jos taip pat gali paprašyti tik dalies jai numatyto biudžeto arba paprašyti daugiau. Komisija priima sprendimą, kuriuo nustatomas ES biudžetas kiekvieniems mokslo metams pagal šalis.

ParsisiųsdintiPDF - 152.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 153.5 KB

Mokykloms skirta programa pagal šalis

Programoje dalyvauti pageidaujančios šalys parengia šešerių metų nacionalinio ir regioninio lygmens strategiją.

Kiekvienos šalies strategijoje išdėstomi tikslai (pavyzdžiui, gausesnis vaisių ir daržovių vartojimas, kad būtų įgyvendinta penkių porcijų per dieną rekomendacija), naudos gavėjai (pavyzdžiui, pradinių mokyklų mokiniai), produktai, švietimo veikla ir programos įgyvendinimo tvarka.

Visos dalyvaujančios šalys turi vykdyti programos stebėseną ir atlikti jos vertinimą. Stebėsenos ataskaitos teikiamos už kiekvienus mokslo metus.

Vertinimo ataskaitos teikiamos už penkerius mokslo metus ir bus prieinamos nuo 2023 m. kovo 1 d.

Komisija netvirtina šalių strategijų, stebėsenos ir vertinimo ataskaitų. Ji jas viešina ir nurodo kiekvienos šalies kontaktinį centrą, kuris teikia informacija apie galimybę dalyvauti ir pateikiama daugiau žinių apie įgyvendinimą.

Strategijos, stebėsenos ataskaitos ir kontaktiniai centrai pagal šalis

Teisinis pagrindas

ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo programa nustatoma toliau nurodytais reglamentais (naudokite konsoliduotas šių reglamentų versijas):

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 709.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1.4 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1011.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 573.5 KB