Cíle

Spotřeba čerstvého ovoce a zeleniny a mléka v Evropské unii neodpovídá mezinárodním ani vnitrostátním výživovým doporučením. Zároveň se navíc zvyšuje spotřeba zpracovaných potravin, které často mají vysoký obsah přidaného cukru, soli, tuku nebo přídatných látek.

Nezdravé stravovací návyky spolu s nízkou fyzickou aktivitou vedou k obezitě. Proto EU přijímá opatření, která napomáhají tomu, aby děti měly zdravou stravu a životní styl.

Přehled

Unijní projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, který běží od 1. srpna 2017, spojil dva předchozí režimy („Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“) v rámci jednotného právního rámce v zájmu účinnosti a jasnějšího zaměření na zdraví a osvětu. Režim podporuje distribuci produktů a výchovná a informační opatření.

Distribuce

Projekt podporuje distribuci ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků žákům předškolních zařízení a základních škol a studentům středních škol. Země EU schválí seznam produktů (ve spolupráci se svými orgány pro oblast zdraví a výživy), jež jsou vhodné pro dosažení cíle, kterým je pomoci dětem se zdravě stravovat.

Přednost má čerstvé ovoce a zelenina a mléko bez příchutí. V zájmu pestrosti stravy nebo na podporu konkrétních výživových potřeb mohou členské státy EU rovněž zařadit zpracované ovoce a zeleninu (jako jsou šťávy a polévky) a některé mléčné výrobky jako jogurty a sýry. Kromě toho mohou být za přísnějších podmínek zahrnuty mléčné nápoje.

Při volbě výrobků se zohledňují aspekty sezónnosti, rozmanitosti, dostupnosti a prospěšnosti z hlediska zdraví a životního prostředí. Členské státy EU mají možnost podpořit místní, krátké dodavatelské řetězce, ekologické produkty a produkty označené v rámci některého z režimů jakosti. Obecně nelze použít žádný přidaný cukr, sůl, tuk a náhradní sladidla nebo umělá aromata. Úřady pro oblast zdraví a výživu v zemích EU mohou výjimečně povolit omezená množství přidané soli a tuku a v případě mléčných výrobků také cukru.

Výchovná opatření

Projekt také podporuje výchovná opatření. Může jít o hodiny věnované danému tématu, ale finanční podpora je k dispozici i na exkurze do zemědělských podniků, vybavení školních pozemků, ochutnávky a hodiny vaření, tematické dny, hry apod.

Jejich cílem je, aby děti získaly představu o zemědělství a aby se naučily, jak jíst zdravě. Opatření se mohou týkat také témat místních potravinových řetězců, ekologického zemědělství, udržitelné produkce nebo boje proti plýtvání potravinami. Uvedených výchovných aktivit se mohou účastnit učitelé i rodiče, protože jak v jedněch, tak v druhých mají děti své vzory a řídí se jimi, pokud jde o zdravé stravovací návyky a životní styl.

Informační opatření

Finanční prostředky jsou rovněž k dispozici na informační činnost, jejímž cílem je upozornit na projekt veřejnost a sledovat a hodnotit jej, tak aby bylo zajištěno jeho řádné fungování.

Rozpočet

Bylo určeno, že z celkového rozpočtu projektu, který probíhá v období 2017–23, má až 150 milionů eur jít na ovoce a zeleninu a až 100 milionů eur na mléko a mléčné výrobky. Tento rozpočet byl rozčleněn podle jednotlivých zemí na základě počtu dětí, úrovně regionálního rozvoje a v případě mléka také podle toho, jak byl rozpočet využit v předchozích letech (níže podrobnosti, předběžný rozpočet EU podle jednotlivých zemí a školních roků).

Po vystoupení Spojeného království z EU činí celkový rozpočet EU na tento projekt 220,8 milionu eur na školní rok, z toho až 130,6 milionu eur na ovoce a zeleninu a až 90,1 milionu eur na mléko.

Každá země může podle svých priorit a potřeb převést část svého rozpočtu EU na ovoce a zeleninu na mléko nebo naopak. Může rovněž požádat pouze o část přiděleného rozpočtu, nebo naopak o dodatečné prostředky. Komise přijímá rozhodnutí o stanovení rozpočtu EU pro jednotlivé země na každý školní rok.

StáhnoutPDF - 152.8 KB
StáhnoutPDF - 153.5 KB

Školní projekt podle jednotlivých zemí

Členský stát, který má zájem o účast, musí vypracoval strategii na šest let provádění tohoto projektu na celostátní nebo regionální úrovni.

Ve strategii ta která země uvede cíle projektu (např. zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, tak aby jejich konzumace dosahovala doporučených pěti porcí denně), příjemce (např. děti na základních školách), produkty, výchovnou činnost a způsoby provádění režimu.

Každý zúčastněný členský stát je povinen projekt sledovat a hodnotit. Zprávy o sledování projektu se odevzdávají za každý školní rok.

Hodnotící zprávy se vztahují k období pěti školních roků. K dispozici budou od 1. března 2023.

Strategie, monitorování a hodnotící zprávy jednotlivých zemí Komise neschvaluje. Tyto dokumenty pouze zveřejňuje a v každé zemi poskytuje kontaktní místo, kde lze získat informace o způsobu účasti a podrobnosti o provádění.

Strategie, monitorovací zprávy a kontaktní místa podle jednotlivých zemí

Právní základ

Projekt EU „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ je stanoven na základě těchto nařízení (viz konsolidované znění každého nařízení):

Dokumenty

StáhnoutPDF - 709.6 KB
StáhnoutPDF - 1.1 MB
StáhnoutPDF - 1 MB
StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 1011.4 KB
StáhnoutPDF - 582.8 KB