Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Na de terugtrekking bevindt het VK zich tot en met 31 december 2020 in een overgangsperiode. Tijdens deze periode blijft het EU-recht van toepassing in het VK.

Verenigd Koninkrijk