Introducere

Campaniile de promovare a produselor agricole din UE își propun să le ofere noi oportunități de piață agricultorilor și industriei alimentare din UE în general și să contribuie, totodată, la consolidarea întreprinderilor existente.

Există două tipuri de acțiuni de promovare:

  • cele derulate de asociații profesionale sau interprofesionale și cofinanțate de UE
  • cele derulate direct de UE, cum ar fi inițiativele diplomatice ale comisarului european în țări terțe cu scopul de a dezvolta comerțul cu produse agroalimentare, participarea la târguri și campaniile de comunicare.

Normele referitoare la politicile în materie de promovare stabilesc modul în care finanțarea UE poate fi folosită pentru inițiative de informare și promovare atât în țările din UE, cât și în țări din afara Uniunii. 

Informații pe aceeași temă

Oportunități de finanțare

Programul anual de activitate

În 2021, Comisia Europeană alocă 182,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare din UE pe plan intern și extern.

Programul de lucru pentru 2021 se axează pe campanii care sunt în concordanță cu obiectivele stabilite în Pactul verde european. Aproape jumătate din buget (86 de milioane EUR) va fi alocat campaniilor care promovează produsele ecologice, agricultura durabilă în UE și rolul sectorului agroalimentar în ceea ce privește politicile climatice și mediul. Campaniile vor evidenția, de asemenea, standardele ridicate de siguranță ale produselor agroalimentare din UE, precum și diversitatea și caracterul tradițional al produselor sprijinite de sistemele de calitate ale UE.

Sunt organizate și campanii destinate țărilor din afara UE, pe piețe cu un potențial ridicat de creștere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Canada și Mexic. Printre sectoarele eligibile se numără sectorul produselor lactate și al brânzeturilor, sectorul uleiului de măsline și sectorul vitivinicol.

2021

DescarcăPDF - 118.9 KB
DescarcăPDF - 386.1 KB

2020

DescarcăPDF - 149.9 KB
DescarcăPDF - 411.7 KB

2019

DescarcăPDF - 34.5 KB
DescarcăPDF - 334.5 KB

2018

DescarcăPDF - 34.7 KB
DescarcăPDF - 278.3 KB

2017

DescarcăPDF - 41.2 KB
DescarcăPDF - 606 KB
DescarcăPDF - 92.9 KB

2016

DescarcăPDF - 40.9 KB
DescarcăPDF - 214.2 KB
DescarcăPDF - 93.7 KB

Campaniile de promovare, în practică

Comisia definește prioritățile strategice pentru promovarea produselor agricole din UE și criteriile de finanțare într-un program anual de lucru care prezintă produsele și piețele posibile.

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) pune în aplicare această politică strategică în numele Comisiei.

În acest sens:

  • publică cereri de propuneri și evaluează dosarele
  • acordă granturi și gestionează acordurile de granturi pentru așa-numitele programe multiple (care implică cel puțin două țări din UE ori una sau mai multe instituții ale UE)
  • organizează evenimente și campanii de comunicare atât în interiorul, cât și în exteriorul UE.

Comisia adoptă o decizie pentru a selecta programe simple, bazate pe clasificarea propunerilor stabilită de REA.

Aceste programe simple implică una sau mai multe organizații din același stat membru al UE și sunt gestionate de administrațiile naționale.

DescarcăPDF - 344.9 KB

Deciziile de selecție

2020

DescarcăPDF - 306.1 KB
DescarcăPDF - 268.9 KB
DescarcăPDF - 307.2 KB
DescarcăPDF - 220.9 KB

2019

DescarcăPDF - 148.3 KB
DescarcăPDF - 246.8 KB

2018

DescarcăPDF - 317 KB
DescarcăPDF - 392.7 KB

2017

DescarcăPDF - 215.9 KB
DescarcăPDF - 658.1 KB

2016

DescarcăPDF - 226.7 KB
DescarcăPDF - 1.1 MB

Raportul privind politica de promovare a produselor agricole

Raportul UE prezintă în detaliu implementarea politicii de promovare a produselor agricole în țările din interiorul și din afara UE. Printre obiectivele specifice ale politicii se numără sporirea competitivității și a consumului de produse agricole din UE, precum și atingerea unui grad mai ridicat de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE.

Concluziile raportului se bazează pe mai multe surse, printre care statisticile referitoare la cererile și granturile acordate legate de programele de promovare, participarea la misiuni la nivel înalt începând din 2016 și răspunsurile la chestionarele de evaluare. Concluziile arată că:

  • implementarea politicii de promovare pentru produsele agroalimentare a fost în concordanță cu obiectivele acesteia;
  • fructele și legumele au fost principala categorie de produse care a beneficiat de cofinanțare pentru politica de promovare;
  • politica de promovare va fi un instrument-cheie pentru sprijinirea tranziției către un sector agricol mai durabil.

Acest raport urmează unei evaluări a implementării politicii și va contribui la revizuirea din 2021 a politicii.

Raportul intermediar al Comisiei privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul intermediar

Informații suplimentare

Posibilități de finanțare, eligibilitate, cadrul juridic

Întrebări și răspunsuri

Identitate vizuală obligatorie

Harta campaniilor și statistici

Ciclul de viață al programelor de promovare

Noua politică de promovare (infografice)

Noutăți