Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

  • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
  • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w krajach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne promujące europejskie produkty rolne.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych w państwach członkowskich UE i krajach spoza UE. 

Aktualności