Ievads

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir atvērt jaunus noieta tirgus ES lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecībai kopumā, kā arī palīdzēt attīstīt viņu esošo biznesu.

Veicināšanas politikas noteikumi nosaka, kā ES līdzekļi (kuri no 142,5 miljoniem eiro 2017. gadā ir pieauguši līdz 188,5 miljoniem eiro 2018. gadā un 200 miljoniem eiro 2020. gadā) var tikt izmantoti informācijas un veicināšanas darbībām ES valstīs un citur pasaulē.

Ir divu veidu veicināšanas darbības:

  • tās, ko vada Eiropas profesionālās vai starpnozaru asociācijas un līdzfinansē ES;
  • tās, ko tieši vada ES, tādas kā diplomātiskas darbības, ko lauksaimniecības komisārs īsteno ārpussavienības valstīs, lai attīstītu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, dalība gadatirgos un komunikatīvas kampaņas ES lauksaimniecības produktu veicināšanai.

Gada darba programma

Veicināšanas programmām, kas ES līdzfinansējumam tiks atlasītas 2019. gadā, būs pieejams 191 miljons eiro salīdzinājumā ar 179 miljoniem eiro 2018. gadā.

2019. gada darba programmā galvenā uzmanība pievērsta kampaņām, kuru mērķis ir ārpussavienības valstis ar augstāko izaugsmes potenciālu, piemēram, Kanāda, Japāna, Meksika un Koreja. Pašā ES Eiropas Savienībā līdzfinansēs kampaņas, kuru mērķis ir popularizēt dažādas ES kvalitātes shēmas un marķējumus (ekoloģisks/bioloģisks, aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), garantēta tradicionālā īpatnība, produkts no ES attālajiem reģioniem).

Komisijas paziņojums presei

2020

LejupielādētPDF - 39.6 KB
LejupielādētPDF - 411.7 KB

2019

LejupielādētPDF - 34.5 KB
LejupielādētPDF - 334.5 KB

2018

LejupielādētPDF - 34.7 KB
LejupielādētPDF - 278.3 KB

2017

LejupielādētPDF - 41.2 KB
LejupielādētPDF - 606 KB
LejupielādētPDF - 92.9 KB

2016

LejupielādētPDF - 40.9 KB
LejupielādētPDF - 214.2 KB
LejupielādētPDF - 93.7 KB

Veicināšanas kampaņas reālajā dzīvē

Komisija nosaka stratēģiskās prioritātes un finansējuma kritērijus gada darba programmā, kurā ieskicē produktus un potenciālos tirgus.

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA) Komisijas vārdā īsteno šo stratēģiju.

Tā:

  • publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un novērtē priekšlikumus;
  • piešķir dotācijas un pārvalda dotāciju līgumus t.s. daudzvalstu programmām (kuras ietver vismaz divas organizācijas no vismaz divām ES valstīm vai vienu vai vairākas ES institūcijas);
  • rīko komunikatīvas kampaņas un pasākumus ES ietvaros un ārpus tās.

Eiropas Komisija pieņem lēmumu atlasīt t. s. parastās programmas, pamatojoties uz CHAFEA izveidotu priekšlikumu reitingu.

Parastajās programmās ir iesaistīta viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES valsts. Programmas pārvalda attiecīgās valsts iestādes.

Lēmumi

2019

LejupielādētPDF - 148.3 KB
LejupielādētPDF - 246.8 KB

2018

LejupielādētPDF - 315 KB
LejupielādētPDF - 383.4 KB

2017

LejupielādētPDF - 221.7 KB
LejupielādētPDF - 777.3 KB

2016

LejupielādētPDF - 233.2 KB
LejupielādētPDF - 1.1 MB

Starpposma ziņojums par veicināšanas politiku saistībā ar lauksaimniecības produktiem

ES starpposma ziņojumā izklāstīta lauksaimniecības ražojumu popularizēšanas politika ES un ārpussavienības valstīs. Ieskatam daži no tās mērķiem: vairot ES lauksaimniecības preču konkurētspēju un patēriņu, informēt sabiedrību un uzlabot tās spēju atpazīt ES kvalitātes shēmas.

Ziņojuma rezultāti, kas iegūti no statistikas par pieteikumiem attiecībā uz veicināšanas programmām, dalības augsta līmeņa misijās kopš 2016. gada un novērtējuma anketās sniegtajām atsauksmēm, liecina, ka

  • par reformēto veicināšanas politiku ir liela interese;
  • veicināšanas programmu novērtēšanas procedūras ir efektīvas (runa ir par pasākumu iesniegšanu, novērtēšanu un īstenošanu);
  • ieinteresētās personas kopumā ir apmierinātas ar reformēto politiku.

Tā kā reformēto politiku ir iespējams novērtēt tikai kopš 2016. gada, tiek uzskatīts, ka pašreizējā posmā ir priekšlaicīgi ierosināt grozījumus. Pilnīga informācija ir pieejama ziņojumā.

Starpposma ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments

ES veicināšanas kampaņu vizuālā identitāte

Visiem ES veicināšanas finansējuma saņēmējiem ir jāizmanto viena un tā pati vizuālā identitāte: Enjoy! It's from Europe.

Logo: Eiropas garša

Vairāk informācijas

Iespējas saņemt finansējumu, atbilstīgums, tiesiskais regulējums

Bieži uzdotie jautājumi

Kampaņu karte un statistika

Veicināšanas programmu dzīves cikls

Jauna veicināšanas politika (infografika)