Sissejuhatus

ELi põllumajandustoodete edenduskampaaniate eesmärk on avada ELi põllumajandustootjatele ja toiduainetööstusele laiemalt uusi turuvõimalusi ning aidata neil arendada oma ettevõtet.

Edendusmeetmeid on kahte liiki:

  • meetmed, mida juhivad Euroopa kutseühingud või tootmisharude vahelised organisatsioonid ning mida kaasrahastab EL;
  • meetmed, mida juhib EL ise, nt voliniku diplomaatiline tegevus kolmandates riikides põllumajanduslike toiduainete kaubanduse arendamiseks või messidel ja teavituskampaaniates osalemine ELi põllumajandustoodete tutvustamiseks.

Edenduspoliitika eeskirjadega nähakse ette, kuidas ELi vahendeid saab kasutada teavitamise ja edendamisega seotud algatusteks nii ELi liikmesriikides kui ka väljaspool ELi. 

Viimati lisatud