Εισαγωγή

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σχεδιάζονται για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους γεωργούς της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για να τους βοηθούν να βελτιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Υπάρχουν δύο είδη δράσεων προώθησης:

  • αυτές που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές ενώσεις και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ
  • αυτές που υλοποιούνται απευθείας από την ίδια την ΕΕ, όπως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του επιτρόπου σε χώρες εκτός ΕΕ για την ανάπτυξη του εμπορίου γεωργικών ειδών διατροφής, ή η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Οι σχετικοί κανόνες πολιτικής ορίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ. 

Επικαιρότητα