Въведение

Целта на рекламните кампании за земеделски продукти от ЕС е да бъдат открити нови пазари за фермерите от ЕС и за хранително-вкусовата промишленост като цяло, както и да се подпомогне развитието на техния бизнес.

Съществуват два вида действия за популяризиране:

  • едните се извършват от европейски търговски или междуотраслови асоциации и са съфинансирани от ЕС;
  • другите се извършват директно от ЕС, като например дипломатически офанзиви на комисаря в държави извън Съюза с цел развитие на търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост, участия в панаири и комуникационни кампании за популяризиране на земеделските продукти от ЕС.

Правилата на политиката за насърчаване определят как финансирането от ЕС може да бъде използвано за информационни и рекламни инициативи в страните от ЕС и държави извън Съюза. 

Новости