Prezentare generală

Măsurile de piață se iau pentru a stabiliza piețele agricole și a preveni escaladarea crizelor pieței (măsuri de intervenție pe piață), pentru a stimula cererea și pentru a ajuta sectoarele agricole ale UE să se adapteze mai bine la schimbările pieței. Măsurile fac parte din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor, care stabilește cadrul în care funcționează agricultura UE pe piața unică. Măsurile de intervenție pe piață sunt finanțate prin Fondul european de garantare agricolă.

Intervenția publică

Într-o intervenție publică, guvernele statelor membre ale UE sau agențiile lor cumpără și depozitează produse, urmând să le vândă pe piață mai târziu. Scopul este de a împiedica micșorarea prețurilor la niveluri neviabil de scăzute.

Intervenția publică se poate utiliza în prezent în câteva sectoare care sunt predispuse la fluctuații de prețuri. Pentru a combate instabilitatea, UE a adoptat un mecanism prin care să se reducă impactul anilor cu prețuri deosebit de scăzute asupra agricultorilor. Sectoarele care pot beneficia de intervenție publică sunt:

Există standarde stricte privind calitatea mărfurilor care pot fi depozitate.

Intervenția publică poate funcționa printr-un mecanism cu prețuri fixe sau prin licitații. În cadrul mecanismului cu prețuri fixe, UE stabilește un preț fix la care va putea fi cumpărată o anumită cantitate dintr-un anumit tip de produs. Acest prag împiedică scăderea prețului pieței sub un nivel viabil. În cadrul mecanismului de licitație, operatorii oferă un preț, iar cantitățile cu un preț inferior prețului stabilit de UE după depunerea ofertelor sunt cumpărate la prețul oferit de operatori. Aceste cantități sunt apoi vândute prin licitație la o dată ulterioară, după ce condițiile de piață s-au îmbunătățit.

Temei juridic

Temeiul juridic pentru utilizarea intervenției publice pe piețele agricole este Regulamentul UE nr. 1308/2013.

Depozitarea produselor de către sectorul privat

În perioadele în care prețurile de pe piață sunt prea scăzute, UE îi poate ajuta pe operatorii din sectorul privat să suporte costurile de depozitare a produselor lor pe o durată determinată. Astfel se reduce temporar impactul unei oferte excedentare pe termen scurt. În prezent, întreprinderile din sectorul privat pot primi ajutor pentru depozitarea următoarelor produse:

Temei juridic

Temeiul juridic pentru utilizarea intervenției publice pe piețele agricole este Regulamentul UE nr. 1308/2013.

Măsuri excepționale

Măsurile excepționale sunt utilizate atunci când apare o criză sau o amenințare de criză și este nevoie de un răspuns punctual pentru a preveni o scădere bruscă a prețurilor și/sau pentru a atenua consecințele acesteia. Ele îi permit Comisiei Europene să ia rapid măsuri proporționale atunci când se constată:

  • perioade de dezechilibre grave pe piețe;
  • pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor;
  • probleme punctuale.

Temei juridic

Temeiul juridic pentru utilizarea măsurilor excepționale pe piețele agricole este Regulamentul UE nr. 1308/2013.

Scheme sectoriale de ajutor

Schemele sectoriale de ajutor vizează soluționarea unor aspecte punctuale de pe anumite piețe agricole din UE. Ele urmăresc să amelioreze capacitatea sectoarelor agricole din UE de a se adapta la condițiile pieței și de a-și spori competitivitatea și sustenabilitatea. Sectorul fructelor și legumelor se bazează în special pe organizațiile de producători. În alte sectoare, poate fi vorba despre măsuri specifice de prevenire a situațiilor de criză și de gestionare a riscurilor. Acestea pot îndeplini rolul de intervenție pe piață. În prezent, aceste scheme acoperă următoarele sectoare:

Temei juridic

Temeiul juridic pentru utilizarea intervenției publice pe piețele agricole este Regulamentul UE nr. 1308/2013.

Monitorizarea pieței

Pentru a asigura funcționarea corectă a piețelor agricole și pentru a monitoriza evoluția acestora, Comisia colectează informații de la țările UE și de la părțile implicate. Aceste informații, care completează măsurile de piață ale UE, au scopul de a îmbunătăți transparența pieței. Ele sunt colectate și puse la dispoziție prin intermediul observatoarelor piețelor și al portalului de date agricole.

Noutăți