Dohodkovna podpora na kratko

Pomen dohodkovne podpore za kmete, različne sheme neposrednih plačil.

Osnovno plačilo

Informacije o osnovnem plačilu, temelju dohodkovne podpore EU za kmete.

Mladi kmetje

Podpora Evropske unije za mlade, ki si želijo kmetovati.

Ekologizacija

Trajnostna raba zemljišč, nagrajevanje kmetov za negovanje krajine in okolja.

Navzkrižna skladnost

Zagotavljanje trajnostnega kmetijstva s povezovanjem dohodkovne podpore in upoštevanja pravil.

Sistem kmetijskega svetovanja

Namen sistema kmetijskega svetovanja je seznanjati kmete s pravili dobre kmetijske prakse, ki jih morajo upoštevati vsi kmetje v EU.