Podpora príjmu poľnohospodárov v skratke

Prečo je podpora príjmov pre poľnohospodárov taká dôležitá, rozdielne systémy priamych platieb.

Základná platba

Informácie o základnej platbe, ktorá je základom podpory príjmov EÚ pre poľnohospodárov.

Mladí poľnohospodári

Podpora Európskej únie pre mladých ľudí, ktorí sa chcú začať venovať poľnohospodárstvu.

Ekologizácia

Udržateľné využívanie pôdy, odmeňovanie poľnohospodárov za starostlivosť o krajinu a životné prostredie.

Krížové plnenie

Zabezpečenie udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom spojenia podpory príjmov s dodržiavaním pravidiel.

Poľnohospodársky poradenský systém

FAS – informačná služba, ktorá poľnohospodárom pomáha dodržiavať pravidlá Európskej únie.