Na czym polega wsparcie dochodowe?

Dlaczego wsparcie dochodowe dla rolników jest ważne? Różne systemy płatności bezpośrednich.

Płatność podstawowa

Informacje na temat płatności podstawowej, która stanowi podstawy unijnego wsparcia dochodów rolników

Młodzi rolnicy

Wsparcie Unii Europejskiej dla młodych ludzi chcących rozpocząć działalność rolniczą.

Zazielenianie

Zrównoważone użytkowanie gruntów – wynagradzanie rolników za ochronę krajobrazu i środowiska

Zasada wzajemnej zgodności

Zapewnienie zrównoważonego rolnictwa poprzez uzależnienie wsparcia dochodu od przestrzegania reguł

System doradztwa rolniczego

Serwis informacyjny, pomagający rolnikom dostosować się do przepisów Unii Europejskiej